Boru Tank Ekipman İzolasyonu

Boru Tank Ekipman İzolasyonu

Yapıların, uzun yıllar değerini koruyarak, içinde yaşayanların konfor şartlarını sağlayabilmesi ve kullanım performansını inşa edildiği haliyle devam ettirebilmesi, iç ve dış etkenlere karşı yeterince korunması izolasyon ile mümkündür. Yapı, maruz kalacağı zorlayıcı şartlar ön görülerek tasarlanmamışsa, bu koşullara karşı direnmekte zorlanır, kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremez duruma gelir. Ortalama konfor şartlarının sağlanmasının bedeli böyle bir yapıda, göz ardı edilemeyecek şekilde artar. Yapının taşıyıcı veya dolgu bölümleYapıların, uzun yıllar değerini koruyarak, içinde yaşayanların konfor şartlarını sağlayabilmesi ve kullanım performansını inşa edildiği haliyle devam ettirebilmesi, iç ve dış etkenlere karşı yeterince korunması ile mümkündür.